O.S.B PortfolioΕνημερωθήτε για της υπηρεσίες.


 Ολο­κλη­ρω­μέ­νες ε­νερ­γεια­κές λύ­σεις α­ξιο­ποιώ­ντας τις Ανα­νεώ­σι­μες Πη­γές Ενέρ­γειας:

   • Με­λέ­τη – Σχε­δια­σμόςIntegrated
   • Χρη­μα­το­δό­τη­ση ε­πέν­δυ­σης
   • Αδειοδότηση
   • Προ­μή­θεια Εξο­πλι­σμού
   • Εγκα­τά­στα­ση συ­στη­μά­των
   • Δια­σύν­δε­ση με το δί­κτυο
   • Υπο­στή­ρι­ξη και Συ­ντή­ρη­ση

 

Εμείς στην O.S.B

Εγγραφή στα ενημερωτικά δελτία μας...

OSB Help Desk

Αιτήματα Υποστήριξης
Έχετε κάποια απορία πάνω στα φορολογικά, εργασιακά, πληροφορική ? Εσείς ρωτάτε... Εμείς απαντάμε !!!
Βάση Γνώσεων
Η γνωσιακή βάση του e-foro.gr είναι ένας ηλεκτρονικός πόρος που περιέχει συχνές ερωτήσεις για φορολογικά, εργασιακά, ασφαλιστικά, προγράμματα, συμβουλές, κτλ.
Κλείσιμο Συνάντησης
Είμαστε στη διάθεσή σας για να σας εξυπηρετήσουμε μέσω τηλεδιάσκεψης. Κάντε κράτηση συνάντησης...