O.S.B PortfolioΕνημερωθήτε για της υπηρεσίες.


Στο το­μέα των Ευ­ρω­παϊκών Προ­γραμ­μά­των μπο­ρού­με να πα­ρέ­χου­με α­ξιό­πι­στες και α­πο­τε­λε­σμα­τι­κές υ­πη­ρε­σίες στα πα­ρα­κά­τω προ­γράμ­μα­τα:

 Integrated

 •  Ε.Π. «Α­ΝΤΑ­ΓΩ­ΝΙ­ΣΤΙ­ΚΟ­ΤΗ­ΤΑ»
 • Επι­χει­ρη­σια­κό Πρό­γραμ­μα Έρευ­νας και Τε­χνο­λο­γίας (Ε­ΠΕΤ)
 • Επι­χει­ρη­σια­κό Πρό­γραμ­μα «Τη­λε­πι­κοι­νω­νίες»
 • Κοι­νο­τι­κή Πρω­το­βου­λία Μι­κροΜε­σαίες Επι­χει­ρή­σεις (ΜΜΕ)
 • Πε­ρι­φε­ρεια­κό Επι­χει­ρη­σια­κό Πρό­γραμ­μα για μμε (ΠΕΠ)
 • FI-Ware
 • Cosme
 • Horizon 2020
 • Έσπα 2014 – 2020
 • Α­να­πτυ­ξια­κός Νό­μο­ς
 • Και­νο­τό­μες Ε­πι­χει­ρή­σει­ς

Εμείς στην O.S.B

Εγγραφή στα ενημερωτικά δελτία μας...

OSB Help Desk

Αιτήματα Υποστήριξης
Έχετε κάποια απορία πάνω στα φορολογικά, εργασιακά, πληροφορική ? Εσείς ρωτάτε... Εμείς απαντάμε !!!
Βάση Γνώσεων
Η γνωσιακή βάση του e-foro.gr είναι ένας ηλεκτρονικός πόρος που περιέχει συχνές ερωτήσεις για φορολογικά, εργασιακά, ασφαλιστικά, προγράμματα, συμβουλές, κτλ.
Κλείσιμο Συνάντησης
Είμαστε στη διάθεσή σας για να σας εξυπηρετήσουμε μέσω τηλεδιάσκεψης. Κάντε κράτηση συνάντησης...