O.S.B PortfolioΕνημερωθήτε για της υπηρεσίες.


Στο χώ­ρο των χρη­μα­τοοι­κο­νο­μι­κών υ­πη­ρε­σιών με την βοή­θεια των ει­δι­κευ­μέ­νων, α­ξιό­πι­στων και κα­τα­ξιω­μέ­νων συ­νερ­γα­τών μας μπο­ρού­με και πα­ρέ­χου­με τις πα­ρα­κά­τω υ­πη­ρε­σίες:Integrated

 

  • Ο­Ρ­ΓΑ­ΝΩ­ΣΗ ΧΡΗ­ΜΑ­ΤΟ­ΔΟ­ΤΗ­ΣΕΩ­Ν/Α­ΝΑ­ΧΡΗ­ΜΑ­ΤΟ­ΔΟ­ΤΗ­ΣΕΩΝ και πι­θα­νόν Ε­ΠΙ­ΧΟ­ΡΗ­ΓΗ­ΣΕΩΝ.
  • Ε­ΣΩ­ΤΕ­ΡΙ­ΚΗ Α­ΝΑ­ΔΙΟ­Ρ­ΓΑ­ΝΩ­ΣΗ (reengineering) των ε­σω­τε­ρι­κών λει­του­ρ­γιών της ε­ται­ρίας σας και Ε­ΞΥ­ΓΙΑ­ΝΣΗ Ε­ΠΙ­ΧΕΙ­ΡΗ­ΣΕΩ­Ν
  • Υπη­ρε­σίες Μ&Α (ΣΥ­Γ­ΧΩ­ΝΕΥ­ΣΕΩΝ και Ε­ΞΑ­ΓΟ­ΡΩΝ) και CLUSTERING με σκο­πό την πι­θα­νή συ­νε­ρ­γα­σία της ε­ται­ρίας σας με ά­λ­λες ε­ται­ρίες του κλά­δου σας για υ­λο­ποίη­ση ο­λο­κλη­ρω­μέ­νων ε­πε­ν­δυ­τι­κών προ­γρα­μ­μά­των με σα­φής τά­σεις ε­ξω­στρέ­φειας.
  • Προ­σέ­λ­κυ­ση ε­πε­ν­δυ­τι­κού ε­ν­δια­φέ­ρο­ντος α­πό συ­μ­με­το­χι­κά ή/και δα­νεια­κά κε­φά­λαια
  • Προ­ε­τοι­μα­σία υ­πο­στη­ρι­κτι­κού υ­λι­κού (Information Memorandum) για προ­σέ­λ­κυ­ση σχε­τι­κού ε­ν­δια­φέ­ρο­ντος
  • Δια­πρα­γ­μα­τεύ­σεις μεa ε­ν­δια­φε­ρό­με­να κε­φά­λαια για τον προ­σ­διο­ρι­σμό των ό­ρων και την ο­λο­κλή­ρω­ση της συ­να­λ­λα­γής
  • Τη προ­σέ­λ­κυ­ση ε­πε­ν­δυ­τι­κού ε­ν­δια­φέ­ρο­ντος και υ­πο­βο­λή σχε­τι­κής πρό­τα­σης προς τους Εντο­λείς
  • Τη δια­με­σο­λά­βη­ση στη δια­πρα­γ­μά­τευ­σή των Εντο­λέων με τους υ­πο­ψή­φιους Επε­ν­δυ­τές
  • Τη με­θό­δευ­ση για την πρα­γ­μα­το­ποίη­ση των δια­δι­κα­σιών ε­ξα­γο­ράς πο­σο­στού ή και του συ­νό­λου των με­το­χών της Εται­ρείας, α­πό τους υ­πο­ψή­φιους Επε­ν­δυ­τές κα­θώς και της ε­πι­λο­γής της κα­τα­λ­λη­λό­τε­ρης με­θό­δου για την πρα­γ­μα­το­ποίη­ση της συ­γκε­κρι­μέ­νης συ­να­λ­λα­γής

 

Εμείς στην O.S.B

Εγγραφή στα ενημερωτικά δελτία μας...

OSB Help Desk

Αιτήματα Υποστήριξης
Έχετε κάποια απορία πάνω στα φορολογικά, εργασιακά, πληροφορική ? Εσείς ρωτάτε... Εμείς απαντάμε !!!
Βάση Γνώσεων
Η γνωσιακή βάση του e-foro.gr είναι ένας ηλεκτρονικός πόρος που περιέχει συχνές ερωτήσεις για φορολογικά, εργασιακά, ασφαλιστικά, προγράμματα, συμβουλές, κτλ.
Κλείσιμο Συνάντησης
Είμαστε στη διάθεσή σας για να σας εξυπηρετήσουμε μέσω τηλεδιάσκεψης. Κάντε κράτηση συνάντησης...